Банерна Мережа ЗМІ
СПЕЦКОР::головна Дніпропетровське
інформаційно-аналітичне
інтернет-видання
персональний сайт журналіста Олексія Мазура
Академія Української Преси Життя і Смерть - художньо-аналітичні сторінки Андрія Мазура... [Vox.com.ua] Портал українця Пресса Украины Украинский портАл

головна :: про автора :: "office" :: контакт :: архів-2011 :: архів-2010
коріння дуба, сакури гілля - поетичні сторінки Андрія Мазура
УКРАЇНА - ЦЕ ЄВРОПА, бандюкович - ПОВНА ЖОПА! ЗЕКА - ГЕТЬ!! РЕ-ВО-ЛЮ-ЦІЯ!!! -= СПЕЦКОР =- Повалення леніна - це не вандалізм, а відновлення історичної справедливості. -= СПЕЦКОР =- У Дніпропетровську на місці Євромайдану мер Куліченко облаштував ярмарок. -= СПЕЦКОР =- Міліція залишила дніпропетровський Євромайдан якраз перед нападом "тітушек". -= СПЕЦКОР =- У Дніпропетровську на Євромайдан вийшли за різними підрахунками від 500 до тисячі городян. -= СПЕЦКОР =- Азаров сказав, що не боїться ЄвроМайдану. А даремно! -= СПЕЦКОР =- В Януковича язик не повертається сказати слово "українці". Замість цього він вживає "співвітчизники". -= СПЕЦКОР =- Лакейство і "раболєпіє" Януковича не знає меж. -= СПЕЦКОР =- Політика Януковича - це державна зрада і національне приниження українців. -= СПЕЦКОР =-
Пошук на сайті:
метод пошуку: "і" "або"


Загальні засади розмежування повноважень в системі місцевого самоврядування, між органами виконавчої влади та місцевого самоврядування (продовження теми "круглого столу" - пропозиції та зауваження)

В ході проведення адміністративної реформи та трансформації адмін.-територіального устрою (2005-2006рр.) має відбутися перерозподіл повноважень між центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на користь останніх з метою наближення надання державних та громадських послуг безпосередньо до їх споживачів, а також розвантаження центральних органів виконавчої влади від невластивих для них функцій оперативного господарського та соціального управління і створення умов для проведення більш ефективної політики у вирішенні питань загальнодержавного значення, здійснення цілеспрямованої стратегії соціально-економічного розвитку країни, яка б забезпечила конкурентні переваги нашої держави у міжнародному співтоваристві.

Тобто, органи місцевого самоврядування первинного рівня перетворюються на органи публічної влади з відповідними повноваженнями по наданню всього спектра громадських та управлінських (адміністративних) послуг громадянам і юридичним особам на всій території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Відповідно, до компетенції органів місцевого самоврядування більш високого територіального рівня мають бути віднесені лише ті питання, які зачіпають інтереси населення району, області в цілому або не не можуть бути вирішені на низовому рівні, а до компетенції органів виконавчої влади включаються питання, які вимагають централізованого керівництва, виходять за межі можливостей органів місцевого самоврядування або не відповідають їх завданням та функціям.

З огляду на викладене, змінами у статусі місцевих держадміністрацій, створенням при обласних і районних радах відповідних виконавчих органів (щр передбачене змінами до Конституції України відповідним законопроектом 3207-1), пропонуємо за обласними державними адміністраціями залишити питання забезпечення виконання Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади, законність і правопорядок, додержання і свобод громадян, координацію діяльності територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, виконання контрольно-наглядових функцій, зокрема з питань контролю за додержанням органами місцевого самоврядування Конституції та законів України, інших актів законодавства та питання, які вимагають державного управління і не віднесені до сфери місцевого самоврядування. Окрім цього, необхідно розглянути можливість (доцільність) покладання на місцеві державні адміністрації укладання з обласними радами угод щодо регіонального розвитку і надання державної допомоги у відповідності до програм подолання депресивності окремих територій.

З огляду на ліквідацію районних держадміністрацій пропонуємо координацію діяльності місцевих органів виконавчої влади (місцевих підрозділів центральних органів виконавчої влади) на території районів здійснювати через утворення районних представництв відповідних обласних державних адміністрацій.

Щодо розмежування пововажень в системі місцевого самоврядування, то воно залежить від моделі реформи адміністративно-територіального устрою. Якщо головним завданням реформи буде утворення дієздатних територіальних громад, забезпечених як з точки зору фінансів, так і ресурсів, які в змозі будуть самостійно вирішувати заакріплені законом повноваження за принципами Європейської хартії місцевого самоврядування, самий значний осяг повноважень по безпосередньому наданню всього комплексу адміністративних і громадських послуг населенню буде покладено на первинний рівень адміністративно-територіальних одиниць - сільські, селищні, міські громади.

За європейськими стандартами громади первинного рівня, на додаток до повноважень, закріплених Бюджетним кодексом України, опікуються і загальною середньою освітою. Чисельність населення таких муніципальних одиниць (з точки зору дієздатності та економічної доцільності) повинна бути не менша 5 000 жителів. Утворення таких адміністративно-територіальних одииць можливе за умови прийняття законопроекту 3207-1 (яким вводяться нові адміністративно-територіальні одиниці - сільські, селищні, міські громади, до складу яких можуть входити один або декілька населених пунктів - сіл, селищ, міст). При чисельності жтелів адмін-територіальних одиниць первинного рівня не менше 5 000 осіб, в Україні можливо утворення 2 500 - 4 500 таких одиниць (замість існуючих 12 000). Визначення для кожної одиниці мінімального рівня місцевого бюджету (у частині видатків, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів) дозволить перейти до безпосередньої взаємодії їх з Мінфіном (з питань вирівнювання). Мінімальний рівень місцевого бюджету на сьогодні можливо обчислити як суму видатків 2004 року на утримання всіх діючих на території населених пунктів, які будуть входити до складу адміністративно-територіальної одиниці, бюджетних установ (враховуючи мінімальний рівень видатків на їх утримання, заробітну плату персоналу та комунальні послуги). Законодавче закріплення принципу, що рівень видатків, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, ні за яких умов не будуть нижчими за визначений мінімальний рівень місцевого бюджету, надасть відносну самостійність органам місцевого самоврядування у формуванні бюджету, незалежність від районних фінансових управлінь, а вільне розпорядження доходами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, надасть їм можливість суттєво впливати на якість надання громадських послуг жителям та направляти частину коштів на розвиток.

Пропонується перегляд повноважень органів місцевого самоврядування різних рівнів провести за функціональною ознакою.

До відання громад первинного рівня мусить бути віднесене: соціальне забезпечення (дитячі дошкільні заклади, догляд за особами похилого віку та інвалідами, турбота про см'ю та молодь); початкові та середні школи, вечірні школи; охорона здоров'я та первинна медична допомога; планування; використання землі, природних ресурсів та охорона довкілля; дозвілля та культурна робота; благоустрій, утримання доріг, вулиць, парків тощо; рятувальна служба, в тому числі пожежні підрозділи, цивільна оборона; громадський транспорт; технічний сервіс (водопостачання, каналізвція, теплопостачання, енергозбереження тощо); контроль за дотриманням санітарних норм та профілактика.

Повноваження районних і обласних рад доцільно визначити окремо, без дублювання повноважень територіальних громад, що потребує законодавчого визначення понять: регіональна власність, регіональні фінанси, регіональні бюджети, регіональні податки тощо.

До сфери компетенції районних органів місцевого самоврядування можна було б віднести питання організації надання спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги, організації стоматологічного обслуговування, психіатричної медицини; підготовки молодшого медичного персонала; навчання і підготовки спеціалістів в ПТУ та коледжах; організації і утримання місцевої міліції; утриммання доріг районного значення і транспортного обслуговування, а також театральної і музичної діяльності. Необхідно розглянути можливість (доцільність) створення на районному та обласному рівнях комунальної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування, працівників комунальних установ та підприємств (тобто, створення комунальних вищих навчальних закладів та закладів професійно-технічної освіти).

Окрім цього, доцільно розглянути можливість створення екстериторіальних округів (на території району або міжрайонних), у яких зосереджується діяльність державних органів влади з надання специфічних послуг районним співтовариствам та юридичним особам - судові, податкові, прокурорські, шкільні округи тощо.

У сфері компетенції обласних рад пропонується залишити питання, які визначені діючим Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" без можливості їх делегування державним адміністраціям.

Для кожного рівня органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади закон обов'язково має встановити перелік повноважень, які не можуть бути вилучені, передані або делеговані іншим органам. Обов'язково потребує законодавчого визначення перелік питань, які вирішуються безпосередньо територіальними громадами (наприклад, визначення меж громадських зон відпочинку, парків, сіножате тощо).

Етапи реформування територіальної організації влади

Реформування системи організації влади на місцевому та регіональних рівнях доцільно розділити на два етапи:

1 етап (2005-2006рр.) проведення адміністративної реформи, її поширення на місцевий і регіональний рівень, реформування адміністративно-територіального устрою, перерозподіл повноважень між органами виконавчої влади та місцевим самоврядуванням.

Проведення цих системних взаємопов'язаних реформ залежить від успішності проведення реформи адміністративно-територіального устрою і досягнення її мети - створення дієздатних територіальних громад, спроможних самостійно вирішувати весь спектр публічних питань місцевого значення. Доцільно визначити наступний план проведення реформи адміністративног-територіального устрою:

забезпечення проведення протягом 2005 року обстеження соціально-економічного, фінансового, матеріального стану адміністративно-територіальних одиниць всіх рівнів. Складання на його основі інвентарних списків функціонуючих комунальних установ, підприємств кожної адміністративно-територіальної одиниці та обсягу видатків місцевих бюджетів на утримання кожної з них (які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів);

розробка економічних, фінансових, демографічних та інших критерїїв формування самоврядних, дієздатних територіальних громад та районів, які можуть забезпечити виконання повноважень місцевого самоврядування в повному обсязі. Затвердження цих критеріїв у законодавстві;

розробка на основі цих критеріїв декількох моделей трансформації існуючого адміністративно-територіального устрою первинного та районного рівнів. З врахуванням думки населення, затвердження постановами Кабінету Міністрів України оптимального варіанту адміністративних меж територіальних громад та районів з визначенням по кожній з них переліків бюджетних установ, що надають громадські послуги населенню і мінімального рівня видатків на їх утримання. Законодавче затвердження принципу, що рівень фінансового забезпечення місцевих бюджетів на надання громадських послуг населенню (у частині видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів) ні за яких умов не буде нижче рівня, зафіксованого під час проведення обстеження;

завершення процесу формування нових адміністративно-територіальних одиниць до початку місцевих виборів 2006 року;

розробка та прийняття законодавчих актів 1-ого етапу реформування на засадах Національної стратегії місцевого і регіонального розвитку.

2 етап (2007-2010 рр.)

запровадження принципу формування місцевих бюджетів на базі законодавчо встановлених державних соціальних гарантій щодо надання гарантованих рівнів соціальних (громадських) послуг населенню;

відпрацювання ефективних механізмів забезпечення взаємодії різних гілок державної влади та органів місцевого самоврядування з метою спільного пошуку та узгодження шляхів вдосконалення місцевого і регіонального розвитку. Підвищення ролі асоціацій органів місцевого самоврядування як представників інтересів місцевого самоврядування у взаємовідносинах територіальних громад з вищими та центральними органами державної влади;

запровадження в практику нормотворення організаційно-правових механізмів професійного та громадського обговорення проектів важливих державних документів з питань місцевого та регіонального розвитку (громадські слухання, муніципальні слухання, громадсько-професійні експертизи тощо). Формування законодавчого забезпечення місцевого самоврядування за новою ідеологією, адаптованою до міжнародних стандартів;

утворення цивільного Міністерства внутрішніх справ, основною функцією якого має бути розробка та реалізація засад внутрішньої політики держави, зокрема у сфері держаної регіональної політики, місцевого і регіонального розвитку, місцевого самоврядування.

"СПЕЦКОР": Інформацію надано Дніпропетровським прес-клубом реформ. (З матеріалів "круглого столу" за темою "Адміністративно-територіальна реформа: проблеми та перспективи впровадження". Організатори: Центр інформаційно-правового забезпечення місцевого самоврядування Дніпропетровської області та контрольно-аналітичної роботи Дніпропетровської обласної ради, Дніпровський центр соціальних досліджень, Дніпропетровський прес-клуб реформ).:: СПЕЦКОР :: СВОБОДА - ЗДОБУТОК ХОРОБРИХ! :: Дніпропетровське інформаційно-аналітичне Інтернет-видання "СПЕЦКОР" потребує інвестицій для подальшого розвитку: покращення матеріально-технічної бази й створення штату співробітників. Цей сайт є результатом індивідуальних творчих, матеріальних, технічних й організаційних зусиль автора. Створення відповідних умов для діяльності команди однодумців дозволить "СПЕЦКОРУ" вийти на якісно новий рівень, що значно сприятиме реалізації патріотичної місії Інтернет-видання. Бізнесмени з Україною в серці, відгукніться! "СПЕЦКОР" розраховує на вашу допомогу. Тел: 8 066 449-70-21 е-маil: spetskor@ukr.net :: СВОБОДУ НЕ СПИНИТИ! :: СПЕЦКОР ::
Архіви статей: 2011  2010  2009  2008  2007  2006  2002-2005
© Олексій Мазур 2002-2013
© Веб-дизайн, Андрій Мазур 2002-2013
Всі права захищені. Використання матеріалів СПЕЦКОР дозволяється
за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на СПЕЦКОР.

Украинская Баннерная Сеть

Warning: require_once() [function.require-once]: Unable to access /sata1/home/users/spetskor/www/www.spetskor.dp.ua/inshe/dialab/setlinks_b1908/slsimple.php in /sata1/home/users/spetskor/www/www.spetskor.dp.ua/footer.php on line 64

Warning: require_once(/sata1/home/users/spetskor/www/www.spetskor.dp.ua/inshe/dialab/setlinks_b1908/slsimple.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/spetskor/www/www.spetskor.dp.ua/footer.php on line 64

Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '/sata1/home/users/spetskor/www/www.spetskor.dp.ua/inshe/dialab/setlinks_b1908/slsimple.php' (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/spetskor/www/www.spetskor.dp.ua/footer.php on line 64